Δωρεάν παροχές σε γονείς από την Speechvoice Κέντρο Λογοθεραπείας

Γράφουμε και Διαβάζουμε Μαζί

To πρόγραμμα Γράφουμε και Διαβάζουμε μαζί απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας ( από Α” έως ΣΤ’ Δημοτικού) και αφορά την Σχολική Προετοιμασία με βάση το τρόπο που το παιδί μπορεί να μάθει καλύτερα. Τελικός στόχος είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν μόνα τους (ανεξάρτητα) ΚΑΙ να αντιμετωπίζουν με  Υψηλή Αυτοεκτίμηση τις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Δωρεάν Αναπτυξιακός και Μαθησιακός Έλεγχος για παιδιά από 2μηνών-16 ετών

Ο Δωρεάν Αναπτυξιακός Έλεγχος της SpeechVoice αποτελεί το κλειδί της πρόληψης για τα παιδιά σας. Μαζί θα ελέγχξουμε την Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων Λόγου, Ομιλίας, Κίνησης, Μνήμης, Συγκέντρωσης της Προσοχής, τα Ταλέντα ( Δεξιότητες) των παιδιών σας, την Αισθητικοκινητική τους Λειτουργία, την Συμπεριφορά και την Κοινωνικοποίηση. Για τους μαθητές προσχολικής ηλικίας θα ελέχγξουμε την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ και για τους ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ θα ελέγξουμε επιπλέον τις Δεξιότητες Ανάγνωσης, Γραφής, Ορθογραφίας, Μαθηματικών Πράξεων, Επίλυσης Μαθηματικών Προβλημάτων και Μεταγλωσσικών Δεξιοτήτων.

ΔΩΡΕΑΝ Κύκλος Επιμόρφωσης Γονέων και Ειδικών

Ο Κύκλος Επιμόρφωσης SpeechVoice αφορά σε Εκπαίδευση 30 ωρών και απευθύνεται σε Γονείς, Δασκάλους, Ιατρούς, Ειδικούς Παιδαγωγούς και Ψυχολόγους. Αθροιστικά οι Θεματικές Ενότητες της Εκπαίδευσης έχουν Αξία πάνω από 2970

Ανάπτυξη και Μεγιστοποίηση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας, Λόγου και Ομιλίας ( SpeechVoice -Τμήμα Λογοθεραπείας)

Απογειώστε την Δυναμική των Δεξιοτήτων Επικοινωνίας, Λόγου και Ομιλίας μέσα από τα Εξατομικευμένα Προγράμματα Λογοθεραπείας της SpeechVoice. Μέσα από τα Ατομικά μας προγράμματα,  τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας κορυφώνουν τις δεξιότητες της φωνολογίας, της γραμματικής, της σύνταξης, του λεξιολογίου, της αφήγησης, της περιγραφής, της ομιλίας, της φωνολογικής ενημερότητας, της ακουστικής μνήμης, της ακουστικής προσοχής και άλλων σημαντικών δεξιοτήτων που συνδέονται άμεσα με τις Ακαδημαϊκές επιδόσεις και την Επαγγελματική ζωή στο μέλλον.

Δείτε περισσότερα άρθρα από την Speechvoice: